Chào mừng bạn đến với website THPT Giồng Ông Tố
Thứ tư, 6/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 352

Tài liệu nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học

Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản quản lý. Đó là công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào, cương vị nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế họach, mục tiêu đề ra thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó tìm ra các biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh. Kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTH) là hoạt động tự kiểm tra của Hiệu trưởng.

164