Chào mừng bạn đến với website THPT Giồng Ông Tố

Bí thư

NGUYỄN VĂN HIỆP
NGUYỄN VĂN HIỆP

Ngày sinh: 5/1/1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Điện thoại riêng: 0918779840

Email liên lạc: nguyenvanhiep@hcm.edu.vn - Hiệu trưởng.

Phó Bí thư

NGUYỄN HỒ THIÊN ĐĂNG
NGUYỄN HỒ THIÊN ĐĂNG

Ngày sinh: 12/1/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ Khoa học máy tính

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0902049xxx

Email liên lạc: nguyenhothiendang@hcm.edu.vn - Phó Hiệu trưởng.

Chi ủy viên

PHẠM THỊ TƠ
PHẠM THỊ TƠ

Ngày sinh: 1/2/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.HCM

Vị trí công tác: Chi uỷ viên, Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại riêng: 0909642381

Email liên lạc: pto.got@hcm.edu.vn - Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ.

Đảng viên

VŨ ANH TUẤN
VŨ ANH TUẤN

Ngày sinh: 25/6/1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Điện thoại riêng: 0903728161

Email liên lạc: vatuan.got@hcm.edu.vn - Phó Hiệu trưởng.

Hoàng Thị Thu
Hoàng Thị Thu

Điện thoại riêng: 0983462579

Email liên lạc: hoangthithu2801@gmail.com - Ủy viên BCH CĐ, Tổ trưởng tổ Toán.

Phương Thanh Vũ
Phương Thanh Vũ

Điện thoại riêng: 0903644926

Email liên lạc: thanhvugot@gmail.com - Thư ký HĐSP, Tổ trưởng tổ Ngữ văn.

Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

Điện thoại riêng: 0908618363

Email liên lạc: anhtuansinh13@gmail.com Phó Chủ tịch Công đoàn - SHCM thuộc tổ Sinh học.

Ngô Thị Thanh Trang
Ngô Thị Thanh Trang

Điện thoại riêng: 0985663238

Email liên lạc: thanhtrangngo5@gmail.com Tổ phó chuyên môn tổ Toán.

Nguyễn Nam Trung
Nguyễn Nam Trung

Điện thoại riêng: 0909080879

Email liên lạc: dragonnnt1976@gmail.com SHCM thuộc tổ Toán.

Phan Thị Hạnh
Phan Thị Hạnh

Điện thoại riêng: 0918672919

Email liên lạc: phanthihanh3131980@gmail.com

Phan Thanh Trang
Phan Thanh Trang

Điện thoại riêng: 0903125190

Email liên lạc: gardenbabylove@gmail.com - Tổ trưởng bộ môn Vật lý.

Nguyễn Lê Tỉnh
Nguyễn Lê Tỉnh

Điện thoại riêng: 0904559290

Email liên lạc: tinhnguyen1491983@gmail.com SHCM thuộc tổ Vật lý.

Nguyễn Thị Thỏa
Nguyễn Thị Thỏa

Điện thoại riêng: 0349747188

Email liên lạc: SHCM thuộc tổ Hóa học.

Võ Thị Như Phương
Võ Thị Như Phương

Điện thoại riêng: 0917429997

Email liên lạc: nhuphuong.vo@gmail.com - SHCM thuộc tổ Ngữ văn.

Phạm Thị Dĩnh
Phạm Thị Dĩnh

Điện thoại riêng: 0918606714

Email liên lạc: gotdinhvan@gmail.com SHCM thuộc tổ Ngữ văn.

Lê Thị Hoài
Lê Thị Hoài

Điện thoại riêng: 0972969659

Email liên lạc: hoaile8720@gmail.com SHCM thuộc tổ Ngữ văn.

Võ Thị Kim Hoàng
Võ Thị Kim Hoàng

Điện thoại riêng: 0907374202

Email liên lạc: hohoangkhuong@yahoo.com SHCM thuộc tổ Lịch sử.

Trịnh Thị Huyền
Trịnh Thị Huyền

Điện thoại riêng: 0934808477

Email liên lạc: trinhhuyen160980@gmail.com SHCM thuộc tổ Lịch sử.

Nguyễn Thị Thúy Bích
Nguyễn Thị Thúy Bích

Điện thoại riêng: 0919590015

Email liên lạc: thuybichgot@gmail.com SHCM thuộc tổ Địa lý.

Võ Thị Minh Hằng
Võ Thị Minh Hằng

Điện thoại riêng: 0914430000

Email liên lạc: Phụ trách công tác DLXH - SHCM thuộc tổ Ngoại ngữ.

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại riêng: 0986232203

Email liên lạc: SHCM thuộc tổ Ngoại ngữ.

Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo

Điện thoại riêng: 0903314415

Email liên lạc: ngocthaovl@gmail.com SHCM thuộc tổ Ngoại ngữ.

Đảng viên - Phụ trách Tài chính Chi bộ

Nguyễn Thị Thu Đông
Nguyễn Thị Thu Đông

Điện thoại riêng: 0937586166

Email liên lạc: Tổ trưởng tổ Hành chính - Quản trị - Y tế - Phục vụ.