Chào mừng bạn đến với website THPT Giồng Ông Tố
Thứ hai, 11/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 481

Thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Căn cứ Kế hoạch số 4049 /KH-GDĐT-TC ngày 29/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh về Kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai năm 2019. Trường THPT Giồng Ông Tố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019.

Thầy Cô tổ trưởng chuyên môn tải file và thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ.
Tác giả: Nguyễn Hồ Thiên Đăng

Tin cùng chuyên mục

88