Chào mừng bạn đến với website THPT Giồng Ông Tố
Thứ sáu, 25/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 379

Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử của trường THPT Giồng Ông Tố

Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử của trường THPT Giồng Ông Tố (Ban hành kèm theo Quyết định số 482/1/QĐ-THPTGOT ngày 05/9/2018). Văn bản này quy định về việc sử dụng, khai thác phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử (sau đây gọi tắt là SĐĐT) của trường THPT Giồng Ông Tố từ năm học 2018 - 2019.

Tác giả: Trường THPT Giồng Ông Tố

164