Chào mừng bạn đến với website THPT Giồng Ông Tố
Thứ hai, 2/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 174

Về việc Giáo viên tham gia dạy thêm tại các cơ sở đã được cấp giấy phép.

            Để chấp hành tốt pháp luật, quy định về DẠY THÊM - HỌC THÊM, Hiệu trưởng đề nghị Quý Thầy Cô nghiên cứu kỹ lưỡng Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT  và  các văn bản hướng dẫn liên quan; chú ý các văn bản hướng dẫn đã có sự thay đổi nội hàm theo từng thời gian. Thông báo này có tính chất chỉ đạo thực hiện, áp dụng tại trường THPT Giồng Ông Tố.

           Trân trọng!


164