Chào mừng bạn đến với website THPT Giồng Ông Tố
Thứ sáu, 10/9/2021, 7:50
Lượt đọc: 302

Danh sách học sinh học tạm tại trường năm học 2021 - 2022

Thực hiện công văn số 2337/SGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2021 về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19. Trường THPT Giồng Ông Tố tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong thời gian giãn cách, tổ chức tiếp nhận và sắp xếp chỗ học cho học sinh theo danh sách đính kèm.

Tác giả: Quản trị viên

164